Poutník 1. vydání

První číslo obsahuje obrázky druhů ohnišť,popis zhotovení masa v Setonově hrnci, písničky „Ptáčata“ a „Panenka“, zápis z oddílové výpravy na Klondyke, povídku Jiřího Šimka a Jiřího Grossmanna „Pohoda vánoc“, několik vtipů a kreslený seriál „Srub u Zlatého klíče“. Obálku nakreslila Ivana Šigutová (Sněženka, nyní známá MUDr. Pronyai) a časopis byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden koloval po družinách a druhý byl předán do oddílového archívu.