TOM 1309

Aktuální soutěže

Azimutová soutěž
Autor: Pony | Publikováno: 11.4.2021 19:37


Na rozkaz krále
Autor: Pirát | Publikováno: 8.3.2021 16:12


Krátce o nás:

Oddíl TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice byl založen 6. května 1987 v obci Palkovice a tehdy jej tvořilo 15 členů.
Na první schůzce jsme se dohodli na názvu oddílu, který byl vybrán dle našich oblíbených knih Jaroslava Foglara, a také proto, že v mnohých zahradách právě kvetly mochny husí, jejichž květ jsme si dali do znaku. Během jednotlivých let se členská základna neustále obměňovala a ke dni 8. 1. 2021 naším oddílem prošlo 366 členů.
V roce 1987 jsme začali nejprve pracovat pod pionýrskou skupinou v Palkovicích, ale zároveň jsme se stali i členy Tělovýchovné jednoty Sokol Palkovice, která nám poskytla místnost ke schůzování. Stali jsme se rovněž členy Klubu českých turistů. S opětným vznikem Junáka po sametové revoluci v roce 1989 začala ve skautském hnutí pracovat chlapecká část oddílu, avšak jen na velmi krátkou dobu (do roku 1991). V roce 1993 jsme se stali členy ATOM (Asociace turistických oddílů mládeže České republiky), kde působíme dodnes.