Startovní listina

Startovat se bude po 3, bohužel podle počtu přihlášených to, nelze vždy splnit, proto budou startovat vždy minimálně dvě štafety. Startující interval je 90 sekund. Zde je Startovní listina Zde je vypsáno plné obsazení štafet dle přihlášek Do 14 let Muži Nad 15 let Žáci Žákyně Ženy (v pdf)